Kakani International Scout Centre (KISC)

KISC is initiated to involve scouts from Nepal and all over the World.Sorry, no posts matched your criteria.


Latest News

बालबिकास स्काउट क्रीयु र…

बालबिकास स्काउट क्रीयु र बालबिकास स्काउट ट्रूप देवचुलि नगरपालिका वडा न 02 नवलपुरको आयोजनामा 3 दिने स्काउट क्याम्प तथा दिक्षान्त कार्यक्रम सम्पन्न भएँको छ ।…

View More

प्रदेश स्काउट कार्यालय गण्डकी…

नेपाल स्काउट गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा 500 र 501 औ बि टी सि आधारभुत स्काउट तालीम सम्पन्न भएँको छ। गण्डकी प्रदेश भित्रका बिभिन्न पालिका हरुबाट सहभागीहरुका…

View More

स्थानिय स्काउट कार्यालय रघुगङा…

स्थानिय स्काउट कार्यालय रघुगङ्गा गाउपालिका म्याग्दि को आयोजना मा प्रध्यानध्यापक स्तरीय स्काउट अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएँको छ। रघुगङ्गा गाउपालिका उपाध्यक्ष प्रेम कुमारी पुन को प्रमुख…

View More

दुई दिने विपद ब्यबस्थापन…

प्रदेश स्काउट कार्यालय गण्डकी प्रदेश को आयोजना मा 2 दिने विपद ब्यबस्थापन तालीम र पूर्व तयारी अभ्यास सम्पन्न भएँको छ। प्रदेश स्काउट कार्यालय गण्डकी प्रदेश…

View More

Our Projects

Our Events

No content matched in your criteria